Baza wiedzy

Baza wiedzy to kompendium, które zawiera liczne materiały pozwalające podnieść poziom wiedzy z zakresu usług społecznych, poprawić efektywność działań, jak również mogące być inspiracją do podejmowania nowych, niewykorzystywanych jeszcze inicjatyw w obszarze usług społecznych dla mieszkańców.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane