Praktyczne rozwiązania

Usługi społeczne to codzienny wysiłek budowania relacji. Pomiędzy ludźmi i instytucjami. Zakres usług, sposób ich świadczenia, nowe pomysły i rozwiązania pojawiają się każdego dnia. O możliwości wykorzystania danej metody decydują lokalne uwarunkowania, możliwości, a czasami odpowiedni moment i spotkanie właściwych ludzi. O tym, czy dana praktyka jest „dobra”, decyduje właśnie splot tych okoliczności, właściwy dla danego miejsca i sytuacji. W tej sekcji próbujemy zgromadzić różnorodne i ciekawe pomysły dotyczące realizowania i kontraktowania usług społecznych.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane