Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Co to za dokument?

Dokument jest raportem przedstawiającym przekrojowo najważniejsze zmiany, jakie zaszły w obrębie usług społecznych, w szczególności zmiany legislacyjne, w latach 2021-2023. Odwołuje się do Strategii Realizacji Usług Społecznych, Ustawy wdrożeniowej, Ustawy o Ekonomii Społecznej. Omawia także podmiotowe ujęcie zmian w kontekście osób starszych i długotrwale chorych, osób z niepełnosprawnościami czy osób w kryzysie zdrowia psychicznego.

Co możemy z niego wyczytać?

W dokumencie znajduje się, między innymi, odwołanie do projektu „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027”, w którym zdefiniowano pojęcie deinstytucjonalizacji. Podkreślone są także preferencje dla realizacji usług społecznych przez Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).

Jakie to ma znaczenie dla działań JST/PES?

W dokumencie zawarto kluczowe informacje, które pozwalają urzędnikom na szybkie przyswojenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zmian prawnych dotyczących usług społecznych, z uwzględnieniem analizy poszczególnych przepisów. W podobny sposób dotyczy to Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), dla których jedną z najważniejszych zmian w środowisku prawnym jest uchwalenie ustawy o ekonomii społecznej w sierpniu 2022 r.

Jak to działa w kontekście „Premii społecznej”?

Premia Społeczna wspomaga rozwój usług społecznych w samorządach, w tym umożliwia realizację większej liczby przedsięwzięć (zwiększa podaż), z których może skorzystać większa liczba odbiorców (zapewnia odpowiednie zaspokojenie popytu ze strony mieszkańców samorządów).

Źródło: Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane