Kalkulator

Skorzystaj z narzędzia, które pomoże Ci oszacować wielkość grantu, na jaki może liczyć Twój samorząd.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Informację uzyskaną z użyciem Kalkulatora należy traktować jako pomoc przy określeniu potencjalnej korzyści dla JST, a nie zapewnienie ze strony Fundacji Fundusz Współpracy o wysokości otrzymanego finansowania.

Jakie są ograniczenia Kalkulatora?

 • W Kalkulatorze możliwe jest wyliczenie potencjalnego poziomu Premii na podstawie wprowadzonej kwoty. Zastrzegamy, że rzeczywisty poziom Premii może różnić się od tego, który został wyliczony w Kalkulatorze.
 • Maksymalna kwota grantu może wynieść 350 tys. zł. Łącznie wartość wszystkich grantów uzyskanych przez JST w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty 350 tys. zł.
 • Kalkulator pozwala wprowadzić wartość do 100 mln zł.

Jak korzystać z Kalkulatora

 1. Wskaż województwo, na którego terenie siedzibę ma jednostka samorządu terytorialnego (JST), którą reprezentujesz.
 2. Wskaż powiat, w którym mieści się Twoja JST.
 3. Wskaż obszar, tj. gminę, powiat lub miasto na prawach powiatu, na którego terenie mieści się Twoja JST.
 4. Wprowadź wartość usług społecznych w PLN. To kwota, którą chciałbyś przeznaczyć na usługi społeczne w ramach Premii Społecznej.
 5. Zaznacz okienko „CUS”, jeśli JST planuje przekazać realizację usług społecznych do centrum usług społecznych (CUS). W takim wypadku udział grantu w kosztach zleconej usługi społecznej może być wyższy o 10 pkt. proc.
 6. Zaznacz okienko „PS”, jeśli JST planuje zlecić realizację usług społecznych przedsiębiorstwu społecznemu w rozumieniu ustawy o ekonomii społecznej. W takim wypadku udział grantu w kosztach zleconej usługi społecznej może być wyższy o 15 pkt. proc.
 7. Zaznacz okienko „Usługa dłuższa niż 18 miesięcy”, jeśli JST planuje zlecić realizację usług społecznych przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. W takim wypadku udział grantu w kosztach zleconej usługi społecznej może być wyższy o 5 pkt. proc.

Kalkulator „Premii społecznej”

Jak wyliczamy poziom „Premii społecznej”?

Do wyliczenia wykorzystywane są następujące kryteria:
Kryterium Opis Liczba punktów procentowych Premii
Podstawa Premii Wartość/kwota zgłaszanych usług społecznych
 • Gmina lub miasto na prawach powiatu – 25%
 • Powiat - 25%
OSI

Kryterium tylko dla gmin i miast na prawach powiatu

Jeżeli gmina zaliczana jest do Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) – dodatkowe 5%, jeżeli nie, to 0%

 • Gmina lub miasto na prawach powiatu – 5%
 • Powiat – 0%
Wydatki z budżetu gminy lub powiatu

Z danych GUS (BDL) za 2021 r.

Jeżeli wydatki z budżetu gminy i miasta na prawach powiatu/powiatu były mniejsze lub równe medianie wydatków z budżetu i miast na prawach powiatu/powiatów w Polsce, to gmina może otrzymać dodatkowe 10% lub powiat 15%

Jeżeli wydatki były powyżej mediany wszystkich gmin/powiatów, to gmina 0% lub powiat 0%

 • Gmina lub miasto na prawach powiatu – 10% lub 0%
 • Powiat – 15% lub 0%
Centrum Usług Społecznych (CUS)

Jeżeli gmina lub miast na prawach powiatu przekaże usługi społeczne do realizacji CUS, to uzyska dodatkowe 10%. Należy tu rozumieć przekazanie, o którym mowa w art. 10 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Jeżeli nie, to 0%

 • Gmina lub miasto na prawach powiatu - 10%
 • Powiat – 0%
Przedsiębiorstwo społeczne (PS)

Jeżeli gmina lub powiat przekaże usługi społeczne do realizacji PS, w rozumieniu ustawy o ekonomii społecznej, to uzyska dodatkowe 15%

Jeżeli nie, to 0%

 • Gmina lub miasto na prawach powiatu – 15%
 • Powiat – 15%
Usługa/i na więcej niż 18 miesięcy

Jeżeli gmina lub powiat zleci PES realizację usługi społecznej przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, to uzyska 5%

Jeżeli nie to 0%

 • Gmina lub miasto na prawach powiatu – 5%
 • Powiat – 5%
Razem Poziom premii przy spełnieniu wszystkich kryteriów, ale nie więcej niż równowartość 350 tys. zł.
 • Gmina – max. 25-70%
 • Powiat – max. 25-60%

Masz pytania?

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane