Zabierz głos w sprawie Premii

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

„Premia społeczna” to nowy i złożony mechanizm. Jego zastosowanie wymaga współpracy samorządu i podmiotów ekonomii społecznej. Niezbędne jest także świadome podejście społeczności lokalnej i działających na szerszą skalę: Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Pierwszemu zastosowaniu „Premii społecznej” w latach 2024-2025 towarzyszyć będą badania. Posłużą one doskonaleniu procedur i samego mechanizmu. Prace już trwają i zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w wywiadach, spotkaniach informacyjnych oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat Premii.

Zespół badawczy Fundacji Fundusz Współpracy będzie prowadził badania i analizy w trzech podstawowych obszarach. W pierwszej kolejności skupimy się na badaniu potrzeb oraz udoskonalaniu narzędzi, które wykorzystywać będą osoby i instytucje korzystające z PS. Drugim zadaniem badawczym będzie analiza składanych wniosków oraz przyznanych grantów-premii. Wykorzystamy do tego dane statystyczne instytucji krajowych i regionalnych oraz pochodzące z systemu informatycznego wspierającego nabór i rozliczenie przyznanych środków. Dodatkowo, około 10% samorządów w każdym naborze obejmą badania terenowe: obserwacje i wywiady z osobami zaangażowanymi w kontraktowanie i realizację usług społecznych.

Ostatnim obszarem badań będą studia przypadków obejmujące analizę rynku usług społecznych w wybranych JST oraz regionalne uwarunkowania ich rozwoju.

Wyniki prac będą częściowo publikowane na stronie www.premiaspoleczna.pl w sekcji Publikacje i dane. Posłużą także do przygotowania dwuczęściowego raportu, który będzie podstawą dla Komitetu Sterującego do doskonalenia mechanizmu PS w przyszłości. Z tego powodu zwracamy się do wszystkich Państwa z gorącą prośbą o udzielenie wszelkiej pomocy zespołowi FFW podczas realizacji badań. Wasza wiedza i doświadczenia będą dla nas kluczowe w wypracowaniu właściwych wniosków.

Kontakt z zespołem badawczym: badania@cofund.org.pl

Zyskaj pewność,
że nic Cię nie ominie!

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane